(Kinder)Ergotherapie

Als ergotherapeut zijn we experts op het gebied van ‘doen’ in de breedste zin van het woord. Wij begeleiden en adviseren bij de dagelijkse bezigheden die de kinderen, hun ouders of school belangrijk vinden. Daarbij gaat het vaak om dingen die eigenlijk heel ‘normaal’ of ‘leuk’ zouden moeten zijn. Wij luisteren naar de wensen en behoeften, observeren en analyseren de dagelijkse activiteiten en zoeken vervolgens samen naar mogelijkheden om het makkelijker te maken..

De behandeling is gericht op het geven van advies, het aanleren van een vaardigheid of op een andere manier aanleren, bewustwording wat een kind of zijn omgeving nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wat van hem wordt gevraagd of zelf wil kunnen. Ook is vaak het aanpassen van de (verwachtingen van) omgeving een onderdeel van de behandeling.

Activiteiten waar we als ergotherapeut vaak voor gevraagd worden om mee te denken zijn bijvoorbeeld:

 • Samen of alleen kunnen spelen/ zich vermaken
 • Zelfstandig taken uitvoeren zoals verwacht mag worden voor de leeftijd zonder dat deze teveel inspanning of sturing vragen; plannen en organiseren
 • Zelfredzaamheid bij eten, drinken, aan- uitkleden, douchen, tanden poetsen, knoopjes of veters sluiten...
 • Uitvoeren van hobby’s en deelname bij een hobbyclub
 • Concentratie en aandacht tijdens spelen of andere activiteiten
 • schrijven en het werk verzorgen
 • luisteren naar instructies en zichzelf kunnen organiseren om tot doen te komen, of bezig blijven met wat het aan het doen is

problemen die we vaak zien zijn bijvoorbeeld:

 • dingen nèt te hard of te zacht doen of onhandigheid
 • moeite met het kunnen starten met werken of met blijven doorwerken
 • onzeker zijn in het doen van sommige activiteiten
 • met veel andere dingen bezig i.p.v. met wat de bedoeling is
 • emotionele uitbarstingen die niet goed te verklaren zijn
 • niet goed tot spelen kunnen komen of hier helemaal geen interesse in hebben
 • op school gaat alles goed en thuis lijkt het kind moeite te hebben met de gang van zaken of visa versa

In overleg met ouders en/of leerkracht kan de (kinder)ergotherapie een belangrijke bijdrage aan een optimale participatie van het kind.

Meer informatie vindt u op www.ergoml.nl

Wilt u contact?

U kunt dit aanmeldings-formulier invullen, e-mailen of bellen.