Visie

  • Streven naar een snelle en adequate hulp aan het kind
  • Richten op de hulpvraag van ouder(s) en/of kind
  • Interdisciplinair werken volgens gezamenlijke vragenlijst, rapportage en behandelplan 
  • Optimaal gebruik maken van de deskundigheid van de aangesloten ‘leden’
  • Nauwe samenwerking met andere betrokkenen
  • Vraagbaak zijn voor interne begeleiders en leerkrachten van basisscholen

Missie

Het doel van Fontein is: kinderen die in de eerste lijn worden behandeld, zo snel en zo goed mogelijk de ondersteuning te geven, die ze nodig hebben. Door het interdisciplinair werken wordt disciplineoverstijgend naar het kind gekeken. Vooral door de gemeenschappelijke doelen verbetert de communicatie tussen het kind, de ouders, het team en tussen de teamleden onderling. 

Wilt u contact?

U kunt dit aanmeldings-formulier invullen, e-mailen of bellen.